RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 6 trang 17 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 6 trang 17 SBT Lịch Sử 8

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri.

- Ý nghĩa lịch sử:

- Bài học kinh nghiệm:

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

* Ý nghĩa lịch sử:

- Mặc dù thất bại nhưng Công xã Pa-ri có ý nghĩa và ảnh hưởng to lớn đối với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản toàn thế giới.

- Những chính sách mà Công xã Pa-ri đề ra thể hiện sự sáng tạo hình thức nhà nước kiểu mới dựa trên cơ sở dân chủ vô sản và hoạt động lợi ích của đa số nhân dân lao động.

* Bài học: 

- Cách mạng vô sản muốn giành thắng lợi phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông;

- Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 17 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA