YOMEDIA
AMBIENT

Trắc nghiệm Bài 1 Sơ lược về môn Lịch sử

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 1 về Sơ lược về môn Lịch sử online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Không gian
  • B. Thời gian và không gian
  • C. Thời gian
  • D. Kết quả của sự kiện
  • A. Là quá khứ của loài người
  • B. Là toàn bộ hoạt động của loài người từ khi xuất hiện đến nay
  • C. Là những gì đã xảy ra và đang xảy ra của loài người
  • D. Là những gì xảy ra và sẽ xảy ra của loài người
 •  

   

   
   
  • A. Con người
  • B. Thượng đế
  • C. Vạn vật
  • D. Chúa trời
  • A. Khoa học
  • B. Tư liệu lịch sử                                                                                                                                           
  • C. Tư liệu chữ viết và tư liệu truyền miệng
  • D. Tất cả đều đúng
  • A. Truyện dã sử
  • B. Truyền thuyết
  • C. Các lời mô tả của nhân chứng lịch sử
  • D. Ca dao, dân ca
  • A. Những đồ vật, những di tích của người xưa con được lưu giữ lại từ đời này sang đời khác
  • B. Những đồ vật, những di tích của người xưa còn được lưu giữ lại trong lòng đất
  • C. Những đồ vật, những di tích của người xưa con được lưu giữ lại trong lòng đất hay trên mặt đất
  • D. Những đồ vật của người xưa còn được lưu giữ lại trong lòng đất
  • A. Các lời tiên tri, dự báo tương lai
  • B. Sự hình thành các nền văn minh
  • C. Hoạt động của một vương triều
  • D. Các trận đánh
  • A. Tư liệu truyền miệng
  • B. Tư liệu chữ viết
  • C. Tư liệu hiện vật
  • D. Không được coi là tư liệu lịch sử
  • A. Không thuộc các loại tư liệu nói trên
  • B. Tư liệu truyền miệng
  • C. Tư liệu hiện vật
  • D. Tư liệu chữ viết
  • A. Xi-xê-rông
  • B. Hê-ra-chít
  • C. Xanh-xi-mông
  • D. Đê-mô-crit
YOMEDIA