YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 1.2 trang 58 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 1.2 trang 58 SBT Lịch Sử 6

Thời Bắc thuộc, nông dân công xã bị phân hoá thành

A. hai tầng lớp: nông dân công xã và nông dân lệ thuộc.

B. ba tầng lớp: nông dân công xã, nông dân lệ thuộc và nô tì.

C. hai tầng lớp: nông dân công xã và nô tì.

D. hai tầng lớp: nông dân lệ thuộc và nô tì.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.2

Thời Bắc thuộc, nông dân công xã bị phân hoá thành hai tầng lớp: nông dân công xã và nông dân lệ thuộc.

Đáp án A

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 58 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA