ADMICRO
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5 trang 60 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 5 trang 60 SBT Lịch Sử 6

Thống kê về phân hoá xã hội nước ta ở các thế kỉ I - VI, hãy phát biểu nhận xét của em về sự phân hoá đó.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

- Xã hội thời Văn Lang - Âu Lạc đã phân hoá thành ba tầng lớp:

+ Bộ phận giàu có chiếm số ít, bao gồm vua, lạc tướng, bồ chính,... gọi chung là quý tộc.

+ Bộ phận đông đảo nhất là nông dân công xã...

+ Một số ít là nô tì, khổ cực nhất.

- Từ khi bị phong kiến phương Bắc đô hộ, xã hội tiếp tục phân hoá :

+ Tầng lớp thống trị là bọn quan lại, địa chủ người Hán. Tầng lớp quý tộc người Âu Lạc mất quyền lực trở thành những hào trưởng.

+ Nông dân công xã bị phân hoá thành: nông dân công xã (số ít) ; nông dân lệ thuộc (đa số, do bị mất hết ruộng đất) và nô tì

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 60 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID