ADMICRO
00AMBIENT

k_l 's Profile

k_l

k_l

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 3
Điểm 16
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (7)

  • k_l : Upload avatar lần đầu (+5đ) Cách đây 19 năm
  • k_l : Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 19 năm
  • k_l : Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 21 năm
  • k_l : Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 22 năm
  • k_l : trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 16 năm
  • k_l : user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 16 năm
  • k_l : user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 16 năm