OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập Thảo luận trang 192 SGK Lịch sử 10 Bài 38

Bài tập Thảo luận trang 192 SGK Lịch sử 10 Bài 38

Quốc tế thứ nhất ra đời trong hoàn cảnh nào?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Quốc tế thức nhất ra đời trong hoàn cảnh:
    • Giữa thế kỉ XIX, sự phát triển mạnh mẽ của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa làm cho đội ngũ công nhân thêm đông đảo và tập trung cao. Giai cấp tư sản ngày càng tăng cường áp bức bóc lột công nhân làm thuê.
    • Đầu thập niên 60 của thế kỉ XIX, phong trào đấu tranh của công nhân được phục hồi nhưng vẫn trong tình trạng phân tán về tổ chức và thiếu thống nhất về tư tưởng. Thực tế đấu tranh đòi hỏi cần một tổ chức quốc tế lãnh đạo phong trào công nhân các nước.
    • Ngày 28-9-1864, Quốc tê thứ nhất thành lập tại Luân Đôn với sự tham gia của C.Mác.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 192 SGK Lịch sử 10 Bài 38 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON