OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5 trang 142 SBT Lịch sử 10 Bài 33

Bài tập 5 trang 142 SBT Lịch sử 10 Bài 33

Những biểu hiện nào chứng tỏ chủ nghĩa tư bản đã được xác lập trên phạm vi thế giới vào giữa thế kỉ XIX?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Đầu thế kỉ XIX, hàng loạt quốc gia tư sản ra đời ở khu vực Mĩ La-tinh.
  • Năm 1830, chế độ phong kiến bị lật đổ ờ Pháp rồi cách mạng tư sản lan nhanh ra nhiều nước châu Âu.
  • 1948 - 1849, cách mạng tư sản ờ nhiều nước châu Âu góp phần củng cố sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản ờ Pháp và làm rung chuyển chế độ phong kiến ở châu Âu.
  • 1859 - 1870 hoàn thành thống nhất I-ta-li-a; 1864 - 1871 hoàn thành thống nhất Đức; 1861 cải cách nông nô ờ Nga đã tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở những nước này.
  • Các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. Hầu hết các nước châu Á, châu Phi lần lượt trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc vào các nước tư bản phương Tây.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 142 SBT Lịch sử 10 Bài 33 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

MGID
ON