OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 144 SBT Lịch sử 10 Bài 34

Bài tập 3 trang 144 SBT Lịch sử 10 Bài 34

Các nhà khoa học sau đây thuộc nước nào? Hãy đánh dấu sao cho phù hợp.

 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Anh:

 • Maicơn Pharađây 
 • Giêm Prexcốt Giun
 • Tômxơn              
 • Écnét Rơdơpho    
 • Đácuyn

Pháp

 • Hăngri Béccơren
 • Pie Quyri
 • Mari Quyri 
 • Lui Paxtơ

Đức

 • Ghêoóc Ximôn ôm 
 • Vinhem Rơnghen

Nga

 • Emili Khrixchianôvích Lenxơ
 • Menđêlêép 
 • Páplốp
 • Lômônôxốp

 • Moócxơ
 • Ôvin và Uynbơ Rai

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 144 SBT Lịch sử 10 Bài 34 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

MGID
ON