OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Giải bài 3 trang 30 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 3 trang 30 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Hãy lập bảng theo mẫu và chọn loại đồng hồ phù hợp để đo thời gian các hoạt động:

 

Đồng hồ đeo tay

Đồng hồ treo tường

Đồng hồ bấm giây

Một tiết học

 

 

 

Chạy 100 m

 

 

 

Đi từ nhà đến trường

 

 

 

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sử dụng lý thuyết về các bước khi đo thời gian của một hoạt động.

Ước lượng khoảng thời gian cần đo rồi lựa chọn đồng hồ phù hợp

Lời giải chi tiết

 

Đồng hồ đeo tay

Đồng hồ treo tường

Đồng hồ bấm giây

Một tiết học

 

X

 

Chạy 100 m

 

 

X

Đi từ nhà đến trường

X

 

 

 

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 3 trang 30 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF