OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Giải bài 6.6 trang 17 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 6.6 trang 17 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Nguyên nhân nào sau đây gây ra sai số khi đo thời gian của một hoạt động?

A. Không hiệu chỉnh đồng hồ.

B. Đặt mắt nhìn lệch.

C. Đọc kết quả chậm.

D. Cả ba nguyên nhân trên.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6.6

Hướng dẫn giải

Các bước đo thời gian đúng cách:

Bước 1: Ước lượng thời gian hoạt động cần đo để chọn đồng hồ thích hợp.

Bước 2: Hiệu chỉnh đồng hồ đo đúng cách.

Bước 3: Đặt mắt nhìn đúng cách.

Bước 4: Thực hiện phép đo thời gian.

Bước 5: Đọc và ghi kết quả đo đúng quy định.

Lời giải chi tiết

Cả ba nguyên nhân trên.

Đáp án D

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 6.6 trang 17 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF