OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Giải bài 2 trang 10 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 2 trang 10 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Vật nào sau đây gọi là vật không sống?

A. Con ong

B. Vi khuẩn.

C. Than củi.

D. Cây cam.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Hướng dẫn giải

Dựa vào các đặc điểm của vật sống và vật không sống

- Vật sống có các dấu hiệu sống:

+ Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng: Sinh vật lấy thức ăn, chất dinh dưỡng, nước từ môi trường để tích lũy và chuyển hóa năng lượng nuôi sống cơ thể, đồng thời thải chất thải ra môi trường.

+ Sinh trưởng, phát triển: Sinh vật lớn lên, tăng trưởng về kích thước và hình thành các bộ phận mới.

+ Vận động: Sinh vật di chuyển (động vật), trao đổi chất giữa cơ thể sống với môi trường… để sinh trưởng và phát triển.

+ Cảm ứng: Sinh vật phản ứng lại tác động của môi trường.

+ Sinh sản: Sinh vật sinh sản để duy trì nòi giống.

- Vật không sống không có các dấu hiệu sống.

Lời giải chi tiết

Than củi là vật không sống, A, B, D đều là vật sống.

Chọn C.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 2 trang 10 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF