OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Giải bài 2.1 trang 8 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 2.1 trang 8 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây?

A. Vật lí học.

B. hóa học và Sinh học. 

C. Khoa học Trái Đất và Thiên văn học. 

D. Lịch sử loài người.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.1

Hướng dẫn giải

Lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên

- Vật lí học nghiên cứu về vật chất, quy luật vận động, lực, năng lượng  và sự biến đổi năng lượng.

- Hóa học nghiên cứu về chất và sự biến đổi của chúng.

- Sinh học hay sinh vật học nghiên cứu về các vật sống, mối quan hệ của chúng với nhau và với môi trường.

- Khoa học Trái Đất nghiên cứu về Trái Đất và bầu khí quyển của nó.

- Thiên văn học nghiên cứu về quy luật vận động và biến đổi của các vật thể trên bầu trời.

Lời giải chi tiết

Lịch sử loài người.

Đáp án D.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 2.1 trang 8 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF