OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài 5: Vai trò của kế toán


Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Bài 5: Vai trò của kế toán sau đây để tìm hiểu về vai trò của kế toán đối với doanh nghiệp, vai trò của kế toán đối với Nhà nước.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Vai trò của kế toán đối với doanh nghiệp

Nhờ kế toán mà người quản lý điều hành trôi chảy các hoạt động của đơn vị, nhờ nó tạo cho sự quản lý lành mạnh, tránh những hiện tượng thâm lạm tài sản vì qua nó thực hiện việc kiểm soát nội bộ.

Nhờ kế toán mà người quản lý tính được hiệu quả công việc mình làm đồng thời cũng qua đó vạch ra hướng hoạt động cho tương lai.

Kế toán giúp cho người quản lý điều hoà tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Kế toán là cơ sở để giải quyết sự tranh tụng khiếu tô', được toà án chấp nhận là bằng chứng về hành vi thương mại.

Kế toán là cơ sở đảm bảo vững chắc trong giao dịch buôn bán.

Nhờ kế toán mà kết quả sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp đem lại có tính cách đối kháng với nhân viên với cổ đông hay viên chức của Nhà nước.

Do sự phát triển của khoa học kỹ thuật - tự động hoá trong sản xuất - các công cụ do các ngành toán và khoa học thống kê cung cấp như lập phương trình, phân tích, xác suất ... đã giúp cho người quản lý hạ giá thành sản phẩm và quản lý doanh nghiệp kịp thời, ra quyết định phù hợp ... trên cơ sở số liệu của kế toán.

Kế toán cho biết một kết quả tài chính rõ rệt không ai chối cãi được.

Đối với các doanh nghiệp, kế toán giúp doanh nghiệp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như việc sản xuất sản phẩm, bán sản phẩm, cung cấp nguyên vật liệu ..., giúp theo dõi thị trường để sản xuất, tích trữ hàng hoá nhằm kịp thời cung câ'p cho thị trường theo nhu cầu và thị hiếu của người tiêu thụ. Ngoài ra, kế toán còn cung cấp tài liệu cho doanh nghiệp làm cơ sở hoạch định chương trình hoạt động cho từng giai đoạn từng thời kỳ để doanh nghiệp tiến tới hay lùi bước.

2. Vai trò của kế toán đối với Nhà nước

Nhờ kế toán, Nhà nước có thể theo dõi được sự phát triển của các ngành sản xuất kinh doanh để từ đó tổng hợp được sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.

Nhờ số liệu kế toán, Nhà nước làm trọng tài giải quyết sự tranh chấp về quyền lợi giữa các doanh nghiệp.

Nhờ kế toán, Nhà nước tìm ra một cách tính thuế tốt nhất hạn chế thất thu thuế, hạn chế sai lầm trong chính sách thuế.

Kế toán cung cấp các dữ liệu hữu ích cho các quyết định kinh tế, chính trị, xã hội ... xác định được khả năng trách nhiệm, cương vị quản lý và cung cấp các dữ liệu hừu ích cho việc đánh giá khả nang tổ chức và lãnh đạo.

Đối với nền kinh tế quốc gia, kế toán lưu ý với chính quyền trong việc soạn thảo và ban hành những luật lệ về thuế, thiết lập những chính sách kinh tế cho phù hợp với tình hình thương mại và kinh tế nước nhà. Qua kết quả tổng hợp các báo cáo tài chính của ngành, chính quyền có thể biết được tình hình thịnh suy của nền kinh tê nước nhà, biết được sự thành công hay thất bại của các ngành, doanh nghiệp đồng thời biết được nguồn lợi về thuế sẽ thu được cho ngân sách.

Tóm lại, kế toán rất hữu ích cho doanh nghiệp và Nhà nước.

Đế phát huy vai trò của kế toán trong xã hội kế toán có phạm vi hoạt động rộng lớn, bao gồm:

Bút toán:

  • Ghi chép sổ sách kế toán.
  • Lập các báo cáo tài chính.

Phân tích tài chính

Sử dụng tài liệu kế toán đế quản lý như:

  • Hoạt động
  • Kiểm soát
  • Lượng giá
  • Làm quyết định

Như vậy qua việc nghiên cứu khái niệm về kế toán và lịch sử phát triển của kế toán cũng như vai trò của kế toán chúng ta đã thấy kế toán là một khoa học xuất hiện từ lâu đời đã giúp cho con người quản lý và điều hành xã hội.

ADMICRO
ADMICRO
NONE
OFF