RANDOM
RANDOM

Băng Diệp Thiên's Profile

Băng Diệp Thiên

Băng Diệp Thiên

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (5)

  • Băng Diệp Thiên: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Băng Diệp Thiên: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Băng Diệp Thiên: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Băng Diệp Thiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
  • Băng Diệp Thiên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng