OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT

nguyên tịnh's Profile

 nguyên tịnh

nguyên tịnh

01/01/1970

Số câu hỏi 4
Số câu trả lời 1
Điểm 9
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (5)

  • nguyên tịnh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 20 năm
  • nguyên tịnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 21 năm
  • nguyên tịnh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 21 năm
  • nguyên tịnh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 21 năm
  • nguyên tịnh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 22 năm
ON