RANDOM
RANDOM

tong van tam's Profile

tong van tam

tong van tam

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 7
Điểm 53
Kết bạn

Bạn bè (3)

Hoạt động gần đây (11)

Điểm thưởng gần đây (18)

  • tong van tam: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 1 Máy tính và chương trình máy tính) (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • tong van tam: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • tong van tam: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 13 Thông tin đa phương tiện) (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • tong van tam: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • tong van tam: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • tong van tam: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • tong van tam: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • tong van tam: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài thực hành 3 Sử dụng thư điện tử) (+3đ) Cách đây 12 tháng
  • tong van tam: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 4 Tìm hiểu thư điện tử) (+3đ) Cách đây 12 tháng
  • tong van tam: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 9 Bài 4 Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau) (+1đ) Cách đây 12 tháng