OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
NONE

Nguyễn Thị Thanh Hiền's Profile

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Nguyễn Thị Thanh Hiền

13/08/2006

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 113
Điểm 587
Kết bạn

Bạn bè (6)

Hoạt động gần đây (159)

 • Nguyễn Thị Thanh Hiền đã trả lời trong câu hỏi: Về mùa hè thức ăn thường bị ôi thiu. Đó có phải sự biến đổi hóa học không? Cách đây 4 năm

  Đó là sự biến đổi hóa học

 • Nguyễn Thị Thanh Hiền đã trả lời trong câu hỏi: Sắt rỉ là hiện tượng vật lí hay hóa học? Cách đây 4 năm

  Là hiện tượng hóa học

 • Nguyễn Thị Thanh Hiền đã trả lời trong câu hỏi: Chị dậu và lão hạc Cách đây 4 năm

  * Chị Dậu: là một người biết nhẫn nhịn, chịu đựng nhưng vẫn có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ, biết đứng lên chống lại áp bức

  * Lão Hạc: là một con người sống có tình nghĩa, chung thủy, trung thực và không để cảnh nghèo làm mất đi lòng tự trọng

  (sai thì thôi)

 • Nguyễn Thị Thanh Hiền đã trả lời trong câu hỏi: Chiếc lá cuối cùng Cách đây 4 năm

  Nghệ thuật đảo ngược hai lần ở văn bản Chiếc lá cuối cùng là:

  - Ban đầu, Giôn-xi bị bênh, cô tuyệt vọng chờ chết và cụ Bơ-men thì rất khỏe mạnh

  - Sau đó, Giôn xi khỏi bệnh, tràn đầy sức sống và cụ Bơ men mất do viêm phổi sau hai ngày bị ốm (do dầm mưa vẽ chiếc lá cứu Giôn-xi)

 • Nguyễn Thị Thanh Hiền đã trả lời trong câu hỏi: từ địa phương Cách đây 4 năm

  Từ ngữ địa phương                      Từ ngữ xã hội

  - tía, thầy, cậu                            - cha, bố

  - hùm, cọp                                  - hổ

  - đi mô                                       - đi đâu

  - rứa                                           - thế

  - bên ni, bên tê                            - bên này, bên kia

  - khau                                         - gầu (múc nước)

  - muỗng                                      - thìa

  - dĩa                                           - đĩa

  - bắp, bẹ                                    - ngô

 • Nguyễn Thị Thanh Hiền đã trả lời trong câu hỏi: Từ à thuộc từ loại nào Cách đây 4 năm

  thuộc câu nghi vấn

 • Nguyễn Thị Thanh Hiền đã đặt câu hỏi: Hằng đẳng thức Cách đây 4 năm

  Nêu các hằng đẳng thức đã học ở lớp 8

 • Nguyễn Thị Thanh Hiền đã trả lời trong câu hỏi: 3 Cách đây 4 năm

  3) 4n = 64

  => n = 3

  6) 62 . x = 36

     36 . x = 36

  => x = 1

  9) 24 . x = 48

     16 . x = 48

  => x = 3

  12) 10 + 2 . x = 42

       10 + 2 . x = 16 

               2 . x = 16 - 10

               2 . x = 4

  => x = 2

  15) 10 + 3x = 45 : 42

        10 + 3x = 43

        10 + 3x = 64

                3x = 64 - 10

                3x = 54

  => x = 18

 • Nguyễn Thị Thanh Hiền đã đặt câu hỏi: Tại sao nói lớp thú là bạn của nhà nông? Cách đây 5 năm

  Tại sao nói lớp thú là bạn của nhà nông?

 • Nguyễn Thị Thanh Hiền đã đặt câu hỏi: ??????????? Cách đây 5 năm

  Nguyễn Ánh là ai? Ban đầu Nguyễn Ánh sang cầu cứu nước nào?

  Ba anh em trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là ai?

  Nếu nguyên nhân và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn?

Không có Điểm thưởng gần đây

OFF