YOMEDIA
AMBIENT

✎Monkey✮D✮ Yato✔'s Profile

✎Monkey✮D✮ Yato✔

✎Monkey✮D✮ Yato✔

01/01/1970

Số câu hỏi 4
Số câu trả lời 410
Điểm 1712
Kết bạn

Bạn bè (3)

Hoạt động gần đây (471)

Điểm thưởng gần đây (574)

  • ✎Monkey✮D✮ Yato✔: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • ✎Monkey✮D✮ Yato✔: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
  • ✎Monkey✮D✮ Yato✔: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
  • ✎Monkey✮D✮ Yato✔: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
  • ✎Monkey✮D✮ Yato✔: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • ✎Monkey✮D✮ Yato✔: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • ✎Monkey✮D✮ Yato✔: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 11 tháng
  • ✎Monkey✮D✮ Yato✔: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • ✎Monkey✮D✮ Yato✔: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • ✎Monkey✮D✮ Yato✔: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm