OPTADS360
ADMICRO
AMBIENT

✎Monkey✮D✮ Yato✔'s Profile

✎Monkey✮D✮ Yato✔

✎Monkey✮D✮ Yato✔

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 409
Điểm 1749
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (465)

 • ✎Monkey✮D✮ Yato✔ đã trả lời trong câu hỏi: Cây mít thuộc nhóm thân gì? Cách đây 2 tháng

  Thân gỗ nha

 • ✎Monkey✮D✮ Yato✔ đã trả lời trong câu hỏi: ................................. Cách đây 1 năm

  Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất,Bay ở độ cao bán kính R của Trái Đất,R = 6400 km,Lấy g = 10 m/s2,Tính tốc độ dài của vệ tinh nhân tạo,Vật lý Lớp 10,bài tập Vật lý Lớp 10,giải bài tập Vật lý Lớp 10,Vật lý,Lớp 10

 • ✎Monkey✮D✮ Yato✔ đã trả lời trong câu hỏi: bài tập về hệ vật Cách đây 1 năm

  Trong khung câu hỏi
  Bên trái Icon mặt cười
  Chọn tải lên là được

 • ✎Monkey✮D✮ Yato✔ đã trả lời trong câu hỏi: định luật 1 niuton Cách đây 1 năm

  C nha bạn

 • ✎Monkey✮D✮ Yato✔ đã trả lời trong câu hỏi: năm nay các cậu làm gì vậy ? Cách đây 1 năm
 • ✎Monkey✮D✮ Yato✔ đã trả lời trong câu hỏi: Can you help me? Cách đây 1 năm

  Câu B nha

 • ✎Monkey✮D✮ Yato✔ đã trả lời trong câu hỏi: Lí 6 !!!!!!!! Cách đây 1 năm
 • ✎Monkey✮D✮ Yato✔ đã trả lời trong câu hỏi: Câu 2.16 sách bài tập tin học 10, trang 34 Cách đây 1 năm

  Có lẽ đó là do Window cũ chưa nâng cấp kiểu đó
  Sách BT đã sản xuất lâu lắm r mà

 • ✎Monkey✮D✮ Yato✔ đã trả lời trong câu hỏi: tin hoc 6 de Cách đây 1 năm
 • ✎Monkey✮D✮ Yato✔ đã trả lời trong câu hỏi: Giúp mình với, mình đang gấp lắm rồi!! Cách đây 1 năm

  2- Được khởi xướng ở Đức và nhanh chóng lan rộng sang Thụy Sĩ, Pháp, Anh,… và có tầm ảnh hưởng lớn trong nhân dân.

  - Đạo Ki-tô bị phân hóa thành hai giáo phái: Tân giáo và Cựu giáo luôn luôn mâu thuẫn và xung đột nhau.

  - Làm bùng lên một cuộc đấu tranh rộng lớn ở Đức (cuộc “chiến tranh nông dân Đức”) - cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của nông dân dưới ngọn cờ của tư sản chống chế dộ phong kiến.

Điểm thưởng gần đây (567)

 • ✎Monkey✮D✮ Yato✔: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
 • ✎Monkey✮D✮ Yato✔: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
 • ✎Monkey✮D✮ Yato✔: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
 • ✎Monkey✮D✮ Yato✔: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
 • ✎Monkey✮D✮ Yato✔: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
 • ✎Monkey✮D✮ Yato✔: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
 • ✎Monkey✮D✮ Yato✔: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
 • ✎Monkey✮D✮ Yato✔: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • ✎Monkey✮D✮ Yato✔: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • ✎Monkey✮D✮ Yato✔: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm