RANDOM
RANDOM

Hà Ngân's Profile

Hà Ngân

Hà Ngân

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 2
Điểm 22
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (6)

 • Vì  sao diện tích rừng phòng hộ chiếm diện tích lớn nhất trong các loại rừng?

 • Hà Ngân đã đặt câu hỏi: Thuật toán tìm ước chung của một số nguyên Cách đây 1 năm

  Nêu thuật toán tìm ước chung của một số nguyên (đổ vào mảng 1 chiều, không phải tìm ước chung lớn nhất nhé).

 • Hà Ngân đã đặt câu hỏi: Nêu thuật toán tính BCNN của 3 số Cách đây 1 năm

  Nêu thuật toán tính BCNN của 3 số.

 • Hà Ngân đã trả lời trong câu hỏi: hãy trả lời hộ mình Cách đây 1 năm

  Website (còn gọi là trang web) là một tập hợp các trang web con, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, flash,... Một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung tạo thành một website. Địa chỉ của website là dòng chữ mà người dùng nhập vào các trình duyệt trên Internet để truy cập đến website nào đó. 

   

 • Hà Ngân đã trả lời trong câu hỏi: công cụ lao đông Cách đây 2 năm

  Sự hình thành và phát triển của nền văn minh thông tin gắn liền với công cụ lao động là máy tính điện tử

 • Hà Ngân đã đặt câu hỏi: Nêu các chảnh quan tự nhiên của châu Á Cách đây 2 năm

  Nêu các chảnh quan tự nhiên của châu Á?

  - Cực và cận cực:

  - Ôn đới lục địa:

  - Nhiệt đới gió mùa:

  - Cận nhiệt Địa Trung Hải:

Điểm thưởng gần đây (6)

 • Hà Ngân: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Hà Ngân: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Hà Ngân: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Hà Ngân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Hà Ngân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Hà Ngân: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Trắc nghiệm Unit 14 Tiếng Anh lớp 8 phần Vocabulary - Wonders of the world) (+9đ) Cách đây 2 năm