OFF
OFF
YOMEDIA
05NONE

Ngố ngây Ngô's Profile

Ngố ngây Ngô

Ngố ngây Ngô

02/01/2005

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 607
Điểm 2878
Kết bạn

Bạn bè (5)

Hoạt động gần đây (642)

Điểm thưởng gần đây (10)

  • Ngố ngây Ngô: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
  • Ngố ngây Ngô: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Ngố ngây Ngô: câu trả lời vi phạm được phục hồi, user trả lời +10 (+10đ) Cách đây 2 tuần
  • Ngố ngây Ngô: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Ngố ngây Ngô: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Ngố ngây Ngô: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Ngố ngây Ngô: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Ngố ngây Ngô: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Ngố ngây Ngô: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Ngố ngây Ngô: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
OFF