YOMEDIA
AMBIENT

Ngố ngây Ngô's Profile

Ngố ngây Ngô

Ngố ngây Ngô

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 607
Điểm 2916
Kết bạn

Bạn bè (5)

Hoạt động gần đây (642)

Điểm thưởng gần đây (741)

  • Ngố ngây Ngô: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tháng
  • Ngố ngây Ngô: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tháng
  • Ngố ngây Ngô: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 5 tháng
  • Ngố ngây Ngô: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 5 tháng
  • Ngố ngây Ngô: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Ngố ngây Ngô: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Ngố ngây Ngô: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 10 tháng
  • Ngố ngây Ngô: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Ngố ngây Ngô: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Ngố ngây Ngô: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm