ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT

Ngố ngây Ngô's Profile

Ngố ngây Ngô

Ngố ngây Ngô

02/01/2005

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 607
Điểm 2924
Kết bạn

Bạn bè (5)

Hoạt động gần đây (642)

Điểm thưởng gần đây (745)

  • Ngố ngây Ngô: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 18 năm
  • Ngố ngây Ngô: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 2 Các thành phần của ngôn ngữ lập trình - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 22 năm
  • Ngố ngây Ngô: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 1 Khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình - Tin học 11) (+1đ) Cách đây 22 năm
  • Ngố ngây Ngô: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 22 năm
  • Ngố ngây Ngô: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 19 năm
  • Ngố ngây Ngô: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 19 năm
  • Ngố ngây Ngô: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 21 năm
  • Ngố ngây Ngô: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 21 năm
  • Ngố ngây Ngô: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 16 năm
  • Ngố ngây Ngô: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 16 năm
OFF