OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT

Thao Diem's Profile

Thao Diem

Thao Diem

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 11
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Thao Diem đã đặt câu hỏi: giải hộ mình bài này với ạ Cách đây 14 năm

    cho hình vuông ABCD. gọi M,N lần lượt là các trung điểm của các cạnh AB, AD và P là giao điểm của BN, CM.

    a) chứng minh rằng BN vuông góc CM

    b) chứng minh rằng DP = DC

    c) DP cắt AB tại F, chứng minh rằng F là trung điểm MB

Không có Điểm thưởng gần đây

ON