YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Từ các chữ số 1; 5; 6; 7 có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên có 4 chữ số (không nhất thiết phải khác nhau) ?

A. 324

B. 256

C. 248

D. 124

  bởi Phan Thiện Hải 21/01/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Gọi số cần tìm có dạng \(\overline {abcd} \) với (a, b, c, d) ∈ A = {1, 5, 6, 7} Vì số cần tìm có 4 chữ số không nhất thiết khác nhau nên:

  a được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn.

  b được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn.

  c được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn.

  d được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn.

  Như vậy, ta có 4.4.4.4 = 256 số cần tìm.

  Chọn đáp án B

    bởi hai trieu 22/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

Các câu hỏi mới

YOMEDIA