OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Trong mặt phẳng \(Oxy\) cho điểm \(M\left( {2;4} \right)\). Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm \(O\) tỉ số \(k = \dfrac{1}{2}\) và phép đối xứng qua trục \(Oy\) sẽ biến điểm \(M\) thành điểm có tọa độ:

A. \(\left( {1;2} \right)\) 

B. \(\left( { - 2;4} \right)\)

C. \(\left( { - 1;2} \right)\) 

D. \(\left( {1; - 2} \right)\)

  bởi Bảo khanh 01/03/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Gọi \(M' = {V_{\left( {O;\dfrac{1}{2}} \right)}}\left( M \right)\) thì \(\overrightarrow {OM'}  = \dfrac{1}{2}\overrightarrow {OM} \) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x' - 0 = \dfrac{1}{2}\left( {2 - 0} \right)\\y' - 0 = \dfrac{1}{2}\left( {4 - 0} \right)\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x' = 1\\y' = 2\end{array} \right.\).

  Suy ra \(M'\left( {1;2} \right)\).

  Gọi \(M'' = {D_{Oy}}\left( {M'} \right)\) thì \(\left\{ \begin{array}{l}x'' =  - x' =  - 1\\y'' = y' = 2\end{array} \right.\) hay \(M''\left( { - 1;2} \right)\).

  Chọn C.

    bởi Nguyễn Thanh Thảo 01/03/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

MGID
ON