RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tìm tập xác định của hàm số y=căn(1+cos3x)/(sin2x(1-cos4x))

tìm tập xác định của hàm số 

y=\(\frac{\sqrt{1+cos3x}}{sin2x\left(1-cos4x\right)}\)

 

y= (1+tanx)2-\(\frac{5cosx}{tanxcos2x}\)

  bởi Huong Duong 25/09/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • 1) điều điện : \(\begin{cases}1+cos3x\ge0\\sin2x\ne0\\1-cos4x\ne0\end{cases}\)

  +) sin2x \(\ne\)0 => x \(\ne\) \(\frac{k\pi}{2}\) với k thuộc Z

  +) 1-cos4x \(\ne\)0=> cos4x\(\ne\)1=> x\(\ne\)\(\frac{k\pi}{2}\) với k thuộc Z

  +) 1+cos3x \(\ge\)0=> cos3x\(\ge\)-1=> x\(\ge\)\(\frac{\pi}{3}+\frac{k2\pi}{3}\) với k thuộc Z

  hợp 3 cái trên là xong

    bởi Triệu Dự 25/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA