RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tìm điểm B trên Ox, điểm C trên Oy sao cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất

Cho góc nhọn xOy và một điểm A nằm trong góc đó . Hãy tìm điểm B trên Ox, điểm C trên Oy sao cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất .

  bởi Phan Quân 09/10/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • - Tìm A’ đối xứng với A qua Oy , B’ đối xứng với A qua Ox

  - Nối A’B’ cắt Ox tại B , cắt Oy tại C . Đó chính là hai điểm cần tìm

  - Chứng minh B,C là hai điểm duy nhất cần tìm .

  Thật vậy : Do A’ đối xứng với A qua Oy , cho nên CA=CA’ (1) . Mặt khác : B’ đối xứng với A qua Ox cho nên ta có BA=BB’ (2) .

  Gọi P là chu vi tam giác ABC - do từ (1) và (2) - thì P=CA+CB+BA =CA’+CB+BB’=A’B’ 

    bởi Vương Hằng 09/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

 • Cho M(2;3).Hỏi điểm nào trong các điểm là ảnh của M trong phép đối xứng trục d: x y=0

  22/11/2019 |   0 Trả lời

 • Cho đường tròn (O) và dây AB cố định. Đường tròn (O') tiếp xúc ngoài với (O) tại A. M là điểm di động trên (O) , tia MA cắt (O') tại điểm thứ hai là N. Đường thẳng qua N và song song với AB cắt tia MB tại C. Tìm tập hợp các điểm C.

  10/07/2019 |   3 Trả lời

 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247

  Cho 2 đường thẳng song song d và d'. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến d thành d'?

  25/10/2018 |   1 Trả lời

 • Trong mp tọa độ Oxy a) phép đối xứng trục biến A(2;1) thành A'(2;5) tìm trục đối xứng

  b) phép đối xứng trục biến M(1;-4) thành M'(-4;1) tìm trục đối xứng

  29/10/2018 |   1 Trả lời

 • Bài 1.34 (Sách bài tập - trang 39)

  Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình \(3x-2y-6=0\)

  a) Viết phương trình của đường thẳng \(d_1\) là ảnh của d qua phép đối xứng qua trục Oy

  b) Viết phương trình của đường thẳng \(d_2\) là ảnh của d qua phép đối xứng qua đường thẳng \(\Delta\) có phương trình \(x+y-2=0\)

  25/10/2018 |   1 Trả lời

 • cho 2 điểm B , C cố định nằm trên đường tròn (O ; R) và điểm A thay đổi trên đường tròn đó . Hãy dùng phép đối xứng trục để chứng minh rằng trực tâm H của tam giác ABC nằm trên 1 đường tròn cố định .

  Hướng dẫn : khi BC không phải là đường kính , gọi H' là giao điểm của đường thẳng AH với đường tròn (O ; R) . Chứng minh rằng H đối xứng với H' qua đường tròn BC .

  09/10/2018 |   2 Trả lời

 • chứng minh rằng đồ thi của hàm số chẵn luôn có trục đối xứng .

  09/10/2018 |   1 Trả lời

 • Cho đường thẳng d và hai điểm A,B ( nằm về hai phía của d ). Tìm điểm M trên d sao cho \(\left|MA-MB\right|\) đạt giá trị lớn nhất

  09/10/2018 |   1 Trả lời

 • Cho góc nhọn xOy và một điểm A nằm trong góc đó . Hãy tìm điểm B trên Ox, điểm C trên Oy sao cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất .

  09/10/2018 |   1 Trả lời

 • Cho tam giác ABC có trực tâm H

  a/ Chứng minh rằng các đường tròn ngoại tiếp các tam giác  HAB,HBC,HCA có bán kính bằng nhau

  b/ Gọi \(O_1;O_2;O_3\) là tâm các đường tròn nói trên . Chứng minh rằng đường tròn đi qua ba điểm  \(O_1;O_2;O_3\)  bằng đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC 

  09/10/2018 |   1 Trả lời

 • 1. Hình gồm 2 đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng.     A. Một.    B. Không có.    C. Vô số.      D. Hai.                                             2. Có bao nhiêu phép tinh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó       A. Một     B. Vô số    C. Hai    D. Không có      3. Cho 2 đường thẳng song song d và m. Có bao nhiêu phép vị tự tỉ số k= 100 biến đường d thành m .      A. Ko có phép nào B. Có duy nhất 1 phép    C. Có hai phép   D. Vô số

   

  22/10/2017 |   2 Trả lời

YOMEDIA