OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Cho hình vuông tâm \(O\). Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm \(O\) góc \(\alpha \), \(0 \le \alpha < 2\pi \), biến hình vuông trên thành chính nó?

A. Chỉ có một 

B. Chỉ có hai

C. Chỉ có ba 

D. Chỉ có bốn

  bởi Lê Minh Hải 01/03/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Ta có:

  +) \({Q_{\left( {O,0} \right)}}\left( A \right) = A,\) \({Q_{\left( {O,0} \right)}}\left( B \right) = B,\) \({Q_{\left( {O,0} \right)}}\left( C \right) = C,\) \({Q_{\left( {O,0} \right)}}\left( D \right) = D\)

  Do đó \({Q_{\left( {O,0} \right)}}\left( {ABCD} \right) = ABCD\).

  +) \({Q_{\left( {O,\dfrac{\pi }{2}} \right)}}\left( A \right) = B,\) \({Q_{\left( {O,\dfrac{\pi }{2}} \right)}}\left( B \right) = C,\) \({Q_{\left( {O,\dfrac{\pi }{2}} \right)}}\left( C \right) = D,\) \({Q_{\left( {O,\dfrac{\pi }{2}} \right)}}\left( D \right) = A\)

  Do đó \({Q_{\left( {O,\dfrac{\pi }{2}} \right)}}\left( {ABCD} \right) = BCDA\).

  +) \({Q_{\left( {O,\pi } \right)}}\left( A \right) = C,\) \({Q_{\left( {O,\pi } \right)}}\left( B \right) = D,\) \({Q_{\left( {O,\pi } \right)}}\left( C \right) = A,\) \({Q_{\left( {O,\pi } \right)}}\left( D \right) = B\)

  Do đó \({Q_{\left( {O,\dfrac{\pi }{2}} \right)}}\left( {ABCD} \right) = CDAB\).

  +) \({Q_{\left( {O,\dfrac{{3\pi }}{2}} \right)}}\left( A \right) = D,\) \({Q_{\left( {O,\dfrac{{3\pi }}{2}} \right)}}\left( B \right) = A,\) \({Q_{\left( {O,\dfrac{{3\pi }}{2}} \right)}}\left( C \right) = B,\) \({Q_{\left( {O,\dfrac{{3\pi }}{2}} \right)}}\left( D \right) = C\)

  Do đó \({Q_{\left( {O,\dfrac{\pi }{2}} \right)}}\left( {ABCD} \right) = DABC\).

  Vậy có \(4\) phép quay cần tìm.

  Chọn D.

    bởi Minh Tuyen 01/03/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

MGID
ON