RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài 1.5 trang 13 sách bài tập Đại số 11

Bài 1.5 (SBT trang 13)

Xác định tính chẵn lẻ của các hàm số :

a) \(y=\dfrac{\cos2x}{x}\)

b) \(y=x-\sin x\)

c) \(y=\sqrt{1-\cos x}\)

d) \(y=1+\cos x\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}-2x\right)\)

  bởi bala bala 25/10/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • a) TXĐ: \(D=R\backslash\left\{0\right\}\) tự đối xứng.
  \(y\left(-x\right)=\dfrac{cos\left(-2x\right)}{-x}=-\dfrac{cos2x}{x}=-y\left(x\right)\).
  Vậy \(y\left(x\right)\) là hàm số lẻ.
  b) TXĐ: \(D=R\) tự đối xứng.
  \(y\left(-x\right)=\left(-x\right)-sin\left(-x\right)=-x+sinx=-y\left(x\right)\).
  Vậy \(y\left(x\right)\) là hàm số lẻ.
  c) TXĐ: \(D=R\) tự đối xứng.
  \(y\left(-x\right)=\sqrt{1-cos\left(-x\right)}=\sqrt{1-cosx}=y\left(x\right)\).
  Vậy \(y\left(x\right)\) là hàm số chẵn.
  d) TXĐ: \(D=R\) tự đối xứng.
  \(y\left(x\right)=1+cos\left(-x\right)sin\left(\dfrac{3\pi}{2}+2x\right)\)
  \(=1+cosxsin\left(2\pi-\left(\dfrac{3\pi}{2}+2x\right)\right)\)
  \(=1+cosx.sin\left(\dfrac{\pi}{2}-2x\right)\)
  \(=1+cosx.\left[-sin\left(\pi+\dfrac{\pi}{2}-2x\right)\right]\)
  \(=1-cosx.sin\left(\dfrac{3\pi}{2}-2x\right)\)
  Vậy \(y\left(x\right)\) không là hàm số lẻ cũng không là hàm số chẵn.

    bởi Hoàng Sơn 25/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA