YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Cuộc kháng chiến chống quân Lương diễn ra như thế nào?

Cuộc kháng chiến chống quân Lương diễn ra như thế nào

  bởi Nguyễn Thu Trang 09/03/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (11)

 • * Giai đoạn Lý Nam Đế lãnh đạo chống quân xâm lược Lương:

  - Tháng 5 - 545, vua Lương cử Dương Phiêu và Trần Bá Tiên chỉ huy một đạo quân lớn theo hai đường thủy, bộ tiến xuống xâm lược Vạn Xuân.

  - Trước thế mạnh của giặc, Lý Nam Đế phải lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), rồi lại rút về thành Gia Ninh (Việt Trì, Phú Thọ), sau đó là Hồ Điển Triệt (Vĩnh Phúc).

  - Trần Bá Tiên cho quân đánh úp hồ Điển Triệt, quân ta tan vỡ. Năm 548, Lý Nam Đế mất.

  * Giai đoạn Triệu Quang Phục lãnh đạo chống quân xâm lược Lương:

  - Triệu Quang Phục chọn vùng Dạ Trạch (Hưng Yên) làm căn cứ và thực hiện đánh du kích để chống quân xâm lược.

  - Năm 550, nhà Lương có loạn, Trần Bá Tiên phải bỏ về nước. Nghĩa quân đã chớp thời cơ, phản công, đánh tan quân Lương. Cuộc khởi nghĩa kết thúc thắng lợi

    bởi no name 11/03/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • cảm ơn các bạn

    bởi Nguyễn Thu Trang 11/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • lí bí mất nên triệu quang phục lãnh đạo

    bởi Phan Công Trực 12/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • * Giai đoạn Lý Nam Đế lãnh đạo chống quân xâm lược Lương:

  - Tháng 5 - 545, vua Lương cử Dương Phiêu và Trần Bá Tiên chỉ huy một đạo quân lớn theo hai đường thủy, bộ tiến xuống xâm lược Vạn Xuân.

  - Trước thế mạnh của giặc, Lý Nam Đế phải lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), rồi lại rút về thành Gia Ninh (Việt Trì, Phú Thọ), sau đó là Hồ Điển Triệt (Vĩnh Phúc).

  - Trần Bá Tiên cho quân đánh úp hồ Điển Triệt, quân ta tan vỡ. Năm 548, Lý Nam Đế mất.

  * Giai đoạn Triệu Quang Phục lãnh đạo chống quân xâm lược Lương:

  - Triệu Quang Phục chọn vùng Dạ Trạch (Hưng Yên) làm căn cứ và thực hiện đánh du kích để chống quân xâm lược.

  - Năm 550, nhà Lương có loạn, Trần Bá Tiên phải bỏ về nước. Nghĩa quân đã chớp thời cơ, phản công, đánh tan quân Lương. Cuộc khởi nghĩa kết thúc thắng lợi.

    bởi Saluja Alibaba 17/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • * Giai đoạn Lý Nam Đế lãnh đạo chống quân xâm lược Lương:

  - Tháng 5 - 545, vua Lương cử Dương Phiêu và Trần Bá Tiên chỉ huy một đạo quân lớn theo hai đường thủy, bộ tiến xuống xâm lược Vạn Xuân.

  - Trước thế mạnh của giặc, Lý Nam Đế phải lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), rồi lại rút về thành Gia Ninh (Việt Trì, Phú Thọ), sau đó là Hồ Điển Triệt (Vĩnh Phúc).

  - Trần Bá Tiên cho quân đánh úp hồ Điển Triệt, quân ta tan vỡ. Năm 548, Lý Nam Đế mất.

  * Giai đoạn Triệu Quang Phục lãnh đạo chống quân xâm lược Lương:

  - Triệu Quang Phục chọn vùng Dạ Trạch (Hưng Yên) làm căn cứ và thực hiện đánh du kích để chống quân xâm lược.

  - Năm 550, nhà Lương có loạn, Trần Bá Tiên phải bỏ về nước. Nghĩa quân đã chớp thời cơ, phản công, đánh tan quân Lương. Cuộc khởi nghĩa kết thúc thắng lợi.

    bởi Nguyễn Minh Đức 19/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •   bởi kairon (minecraft) 24/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • – Thời kì do Lý Bí lãnh đạo:

  + Tháng 5—545, quân Lương tiên đánh Van Xuân, Lý Nam Đế chống cư không nổi phải rút lui…

  + Đầu năm 546, quân Lương chiếm thành Gia Ninh, Lý Nam Đế chạy lên miền núi Phú Thọ, rồi đem quân ra đóng ở hồ Điển Triệt (Lập Thạch – Vĩnh Phúc). Quân Lương đánh úp hồ Điển Triệt, Lý Nam Đế chạy vào động Khuất Lão (Tam Nông – Phú Thọ) và đến năm 548 thì mất.

  – Thời kì do Triệu Quang Phục lãnh đạo:

  + Triệu Quang Phục lui quân về Dạ Trạch (Hưng Yên) lợi dụng địa hình ở đây tiến hành cuộc kháng chiến, gây cho địch nhiều thiệt hại.

  + Năm 550, nhà Lương có loạn, Triệu Quang Phục chớp thời cơ tổ chức phản công, đánh tan quân xâm lược. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.   

    bởi @%$ Đạo 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • * Giai đoạn Lý Nam Đế lãnh đạo chống quân xâm lược Lương:

  - Tháng 5 - 545, vua Lương cử Dương Phiêu và Trần Bá Tiên chỉ huy một đạo quân lớn theo hai đường thủy, bộ tiến xuống xâm lược Vạn Xuân.

  - Trước thế mạnh của giặc, Lý Nam Đế phải lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), rồi lại rút về thành Gia Ninh (Việt Trì, Phú Thọ), sau đó là Hồ Điển Triệt (Vĩnh Phúc).

  - Trần Bá Tiên cho quân đánh úp hồ Điển Triệt, quân ta tan vỡ. Năm 548, Lý Nam Đế mất.

  * Giai đoạn Triệu Quang Phục lãnh đạo chống quân xâm lược Lương:

  - Triệu Quang Phục chọn vùng Dạ Trạch (Hưng Yên) làm căn cứ và thực hiện đánh du kích để chống quân xâm lược.

  - Năm 550, nhà Lương có loạn, Trần Bá Tiên phải bỏ về nước. Nghĩa quân đã chớp thời cơ, phản công, đánh tan quân Lương. Cuộc khởi nghĩa kết thúc thắng lợi.   

    bởi Đinh Trí Dũng 09/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • * Giai đoạn Lý Nam Đế lãnh đạo chống quân xâm lược Lương:

  - Tháng 5 - 545, vua Lương cử Dương Phiêu và Trần Bá Tiên chỉ huy một đạo quân lớn theo hai đường thủy, bộ tiến xuống xâm lược Vạn Xuân.

  - Trước thế mạnh của giặc, Lý Nam Đế phải lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), rồi lại rút về thành Gia Ninh (Việt Trì, Phú Thọ), sau đó là Hồ Điển Triệt (Vĩnh Phúc).

  - Trần Bá Tiên cho quân đánh úp hồ Điển Triệt, quân ta tan vỡ. Năm 548, Lý Nam Đế mất.

  * Giai đoạn Triệu Quang Phục lãnh đạo chống quân xâm lược Lương:

  - Triệu Quang Phục chọn vùng Dạ Trạch (Hưng Yên) làm căn cứ và thực hiện đánh du kích để chống quân xâm lược.

  - Năm 550, nhà Lương có loạn, Trần Bá Tiên phải bỏ về nước. Nghĩa quân đã chớp thời cơ, phản công, đánh tan quân Lương. Cuộc khởi nghĩa kết thúc thắng lợi.


   

    bởi Khưu Gia Bảo 17/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cuộc kháng chiến dc lãnh đạo là Triệu Quang Phục.

  Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm nơi căn cứ.

    bởi ❤Hoshikoyo Yuri❤ 21/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.99 : FAQ_LIST_NEWlichsu_lop6
YOMEDIA