OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Có bao nhiêu dẫn xuất C4H9Cl khi td NaOH/H2O nóng đc ancol bậc 1?

C1: Hợp chất Acó công thức C4H9Cl khi đun nóng A vs dd KOH trong dung môi ancol thu đc 2 anken có công thức C4H8 là đồng phân cấu tạo của nhau. Công thức cấu tạo của A là gì?

C2: Thủy phân hoàn toàn a gam chất hữu cơ X chứa CLo bằng dd NaOH đun nóng thu đc 7,4g ancol mạch thẳng, bậc 1. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên, dẫn sp cháy qua bình 1 đựng dd H2SO4 đặc sau đó qua bình 2 đựng nước vôi trong dư thấy khối lượng bình 1 tăng 9g, bình 2 có 40g kết tủa. Công thức cấu tạo của X là gì?

C3: Có bao nhiêu dẫn xuất C4H9Cl khi td NaOH/H2O nóng đc ancol bậc 1?

C4: Heptan->A->B->rượu benzylic->C. Các chất A,B,C là gì? Viết pt minh họa.

  bởi Mai Anh 22/10/2018
ADMICRO/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

 • Câu 2: ancol + o2 \(\rightarrow\) co2 + h2o

  7,4(gam) 0,4 0,5 (mol)

  (bình 1 đựng h2so4 tăng 9 gam là của; h2o

  bình 2 đựng ca(oh)2 có 40 gam kết tủa là của : co2)

  Ta có \(n_{h2o}\) >\(n_{co2}\) \(\rightarrow\) ancol no, đơn chức ( bậc 1)

  Đặt CT ancol là: CnH2nO

  CnH2nO + o2 \(\rightarrow\) co2 + h2o

  0,1 0,4 0,5 ( mol)

  \(n_{h2o}\)- \(n_{co2}\)= \(n_{ancol}\)=0,5-0,4=0,1(mol )

  \(M_{ancol}\)=\(\dfrac{7,4}{0,1}\)=74

  Ta có 14n+2+16=74 \(\rightarrow\)n=4

  CT ancol là: C4H10O

  CTCT của X là: CH3-CH2-CH2-CH2-Cl.

    bởi Nguyễn Thị Bích 22/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF