OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Trong một dung dịch CH3COOH , người ta xác định được nồng độ H+ bằng 3.10-3M và nồng độ CH3COOH bằng 3,97.10-1M. Tính nồng độ mol ban đầu của CH3COOH.

  bởi Nguyễn Xuân Ngạn 21/11/2022
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

 • Gọi C là nồng độ mol ban đầu của CH3COOH, ta có :

  \(C{H_3}COOH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}CO{O^ - } + {H^ + }\)

  (C - 3.10-3)M         3.10-3M         3.10-3M

  C - 3.10-3 = 3,97.10-1 = 397.10-3 

  C = 397.10-3 + 3.10-3 = 400.10-3

  \( \Rightarrow \) C = 0,4M.

    bởi Van Tho 21/11/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF