OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Dung dịch của một bazơ ở 25°C có

Dung dịch của một bazơ ở 25°C có :

A. [H+] = 1.10-7M.   

B. [H+] < 1.10-7M.

C. [H+] > 1.10-7M.                           

D. [H+][OH-] > 10-14

  bởi Thu Hang 21/11/2022
AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

 • Ta có tích số ion của nước \({K_{{H_2}O}} = {\rm{[}}{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}{\rm{][O}}{{\rm{H}}^{\rm{ - }}}{\rm{] = }}\,\,{\rm{1,0}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 14}}}}\)

  Khi hòa tan một bazo vào nước \({\rm{[}}{{\rm{H}}^{\rm{ + }}}{\rm{]  < 1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 7}}}} =  > {\rm{[O}}{{\rm{H}}^{\rm{ - }}}{\rm{] > 1}}{{\rm{0}}^{{\rm{ - 7}}}}\)

  Vậy [H+] < 10-7

  => Đáp án B

    bởi Nhật Mai 21/11/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
OFF