OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Tọa độ địa lí là gì?

toà độ địa lý là gì ?

  bởi Nguyễn Phương Khanh 03/10/2018
AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (6)

 • Tọa độ địa lý được hình thành bởi hai thành phần là vĩ độ và kinh độ.
  Vị trí theo chiều bắc-nam của một điểm được thể hiện bằng vĩ độ của nó, còn vị trí theo chiều đông-tây thì thể hiện bằng kinh độ.

    bởi lưu văn hóa 03/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tọa độ địa lí dc hình thành bởi 2 thành phần là kinh độ và vĩ độ. Vị trí theo chiều Bắc -Nam của 1 điễm dc thể hiện bằng vĩ độ của nó, còn vị trí theo chiều đông -tây thì thể hiện bằng kinh độ

    bởi Hạnh Nguyễn 04/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tọa độ địa lý được hình thành bởi hai thành phần là vĩ độ và kinh độ.
  Vị trí theo chiều bắc-nam của một điểm được thể hiện bằng vĩ độ của nó, còn vị trí theo chiều đông-tây thì thể hiện bằng kinh độ.

    bởi Thảo Ngân 05/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nói một cách nôm na, một điểm trên bề mặt Trái Đất có thể được mô tả bởi nhiều giá trị vĩ độ và kinh độkhác nhau tùy thuộc vào mốc tính toán đang dùng. Trong phần mềm GIS phổ biến, mốc được chiếu theo vĩ độ/kinh độ thường được xác định thông qua 'Hệtọa độ địa lý'.

    bởi Nguyễn Thị Hồng Minh 06/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tọa độ địa lí dc hình thành bởi 2 thành phần là kinh độ và vĩ độ. Vị trí theo chiều Bắc -Nam của 1 điễm dc thể hiện bằng vĩ độ của nó, còn vị trí theo chiều đông -tây thì thể hiện bằng kinh độ

    bởi Trần Thảo 07/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tọa độ địa lý là cơ sở để xác định vị trí các điểm trên bề mặt Trái đất

  Kinh độ và vĩ độ của một điểm được gọi chung là tọa độ địa lí của điểm đó . Khi viết tọa độ địa lí của một điểm , người ta thường viết kinh độ ở trên và vĩ độ ở dưới
    bởi Haibara Ai 07/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
NONE
OFF