OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT

GDCD 6 Học Kì 2

Nội dung môn GDCD lớp 6 bộ Kết Nối Tri Thức ở Học kì 2 này các em được tìm hiểu về các nguy hiểm đến bản thân, ứng phó với tình huống nguy hiểm, Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền và nghĩa vụ học tập, các quyền cơ bản của trẻ em,... HOC247 hướng dẫn cho các em nắm rõ lý thuyết, luyện tập các bài trắc nghiệm và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập SGK. Để theo dõi phần giải bài tập của bài học các em xem chi tiết theo các bài dưới đây

ADMICRO/
OFF