OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

GDCD 6 Học Kì 2 Chân Trời Sáng Tạo

Nội dung môn GDCD lớp 6 bộ Chân Trời Sáng Tạo ở Học kì 2 này các em được tìm hiểu, về các nguy hiểm đến bản thân, ứng phó với tình huống nguy hiểm, Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền và nghĩa vụ học tập, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở,... HOC247 hướng dẫn cho các em nắm rõ lý thuyết, luyện tập các bài trắc nghiệm và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập SGK. Để theo dõi phần giải bài tập của bài học các em xem chi tiết theo các bài dưới đây

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
OFF