OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 32.3 trang 49 SBT Hóa học 11

Bài tập 32.3 trang 49 SBT Hóa học 11

Nhận xét nào sau đây là sai?

A. Các ankin đều cháy khi được đốt trong oxi.

B. Các ankin đều làm mất màu dung dịch KMnO4.

C. Các ankin đều tác dụng với hiđro ở nhiệt độ cao, có chất xúc tác Ni.

D. Các ankin đều tác dụng với dung dịch AgNO3 trong amoniac.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.3

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.3 trang 49 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Trang Nguyễn Ngọc Bảo
  Câu 2: Nhận biết các chất sau: Nêu hiện tượng xảy ra và viết ptpư:a. Metan, Etilen, Axetilen.b. Propin, buta-1,3-đien, Propan.Câu 3: Viết PTPƯ trong các trường hợp sau (ghi rõ xúc tác, sử dụng công thức cấu tạo viết pt)a. Axetilen tác dụng với Hidro xúc tác Nib. Đime hóa axetilen.c. Axetilen tác dụng Brom theo tỉ lệ mol 1:2d. Điều chế vinylclorua từ axetilen

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
 • an an
  Cho 3,9 gam 1 ankin X tác dụng vừa đủ với m gam dd Br2 thu được 51,9 gam 1 chất sản phẩm Y. Xác định tên của ankin X?
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Hương Giang
  Cách làm

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Hoàngg Linhh
  Có bn CTCT mạch hở khi cộng H2 tạo thành n-butan
  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • ADSENSE
  Thảo Mộc
  trong phân tử ankin X, phần trăm khối lượng cacbon bằng 88,89%.Khi X tác dụng hidro thu được hỗn hợp 2 anken là đồng phân hóa học của nhau. Xác định Ctpt, ctct, tên của X
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
OFF