RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 70 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 70 sách GK Hóa lớp 11

Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

A. 2C + Ca →  CaC2

B. C + 2H2 →  CH4

C. C + CO2 →  2CO

D. 3C + 4Al → Al4C3

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 3

Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng:

C + CO2 →  2CO

Số oxi hóa tăng từ 0 lên +2

⇒ Chọn C.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 70 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Phí Phương
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Thanh Truc
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA