RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 15.2 trang 22 SBT Hóa học 11

Bài tập 15.2 trang 22 SBT Hóa học 11

Loại than nào sau đây không có trong thiên nhiên?

A. Than chì

B. Than antraxit

C. Than nâu

D. Than cốc

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.2

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.2 trang 22 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA