RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 15.6 trang 23 SBT Hóa học 11

Bài tập 15.6 trang 23 SBT Hóa học 11

Để xác định hàm lượng phần trăm cacbon trong một mẫu gang trắng, người ta đốt mẫu gang trong oxi dư. Sau đó, xác định lượng khí CO2 tạo thành bằng cách dẫn khí qua nước vôi trong dư ; lọc lấy kết tủa, rửa sạch, sấy khô rồi đem cân. Với một mẫu gang khối lượng là 5,00 g và khối lượng kết tủa thu được là 1,00 g thì hàm lượng (%) cacbon trong mẫu gang là bao nhiêu ?

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.6

Khi đốt mẫu gang trong oxi, cacbon cháy tạo thành CO2. Dẫn CO2 qua nước vôi trong dư, toàn bộ lượng CO2 chuyển thành kết tủa CaCO3.

C + O2 to→ CO2 (1)

CO+ Ca(OH)2 → CaCO3↑ + H2O (2)

Theo các phản ứng (1) và (2): nC = nCO2 = nCaCO3 = 0,01 (mol)

Khối lượng cacbon: mC = 0,01.12 = 0,12 (g)

Hàm lượng (%) cacbon trong mẫu gang:

\(\% C = \frac{{0,12.100}}{5} = 2,4\% \)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.6 trang 23 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Cam Ngan

  tính khối lượng vôi sống thu được và thể tích khi sinh ra khi nung 150 gam vôi .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Viết Khánh

  Đót cháy 42g hỗn hợp C và S.

  a,Tính thể tích khí thu được biết răng C chiếm 42,85% hỗn hợp

  b,tính thể tích oxi cần dùng để phản ứng xảy ra hoàn toàn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA