RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 15.5 trang 22 SBT Hóa học 11

Bài tập 15.5 trang 22 SBT Hóa học 11

Ở nhiệt độ cao cacbon có thể phản ứng với nhiều đơn chất và hợp chất. Hãy lập các phương trình hoá học sau đây và cho biết ở phản ứng nào cacbon thể hiện tính khử. Ghi rõ số oxi hoá của cacbon trong từng phản ứng.

1. C + S →

2. C + Al →

3. C + Ca →

4. C + H2O →

5. C + CuO →

6. C + HNO(đặc) →

7. C + H2SO4 (đặc) →

8. C + KClO3 →

9. C + CO2 →

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.5

1. C + S → CS2

   0              +4

2. C + Al → Al4C3

   0              -4

3. C + Ca → CaC2

   0              -1

4. C + H2O → CO + H2

   0                +2

5. C + CuO → 2Cu + CO2

   0                          +4

6. C + HNO3(đặc) → CO2 + 4NO2 + 2H2O

   0                         +4

7. C + H2SO4(đặc) → CO2 + 2SO2 + 2H2O

   0                                   +4

8. C + KClO3 → 2KCl + 3CO2

   0                                     +4

9. C + CO2 → 2CO

   0            +2

Cabon thể hiện tính khử ở các phản ứng: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.5 trang 22 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Naru to

  Khối lượng C đã cháy là 30 gam và khối lượng CO2 thu được là 110g. Khối lượng O2 đã tham gia phản ứng là ?
  A. 80g
  B. 82g
  C. 83g
  D. 84g

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 •  
   
  Thùy Nguyễn

  Để đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam các bon cần 4,48 lít khí oxy ở điều kiện tiêu chuẩn sau phản ứng người ta thu được hỗn hợp khí A xác định tỉ khối khi a đối với Hidro biết các bon du tác dụng với CO2 tạo thành Co

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA