RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 15.4 trang 22 SBT Hóa học 11

Bài tập 15.4 trang 22 SBT Hóa học 11

Nhận xét nào sau đây về tính chất hóa học của cacbon là đúng?

A. Cacbon không thể hiện tính oxi hóa và tính khử.

B. Cacbon thể hiện tính oxi hóa và tính khử với mức độ ngang nhau.

C. Cacbon thể hiện tính oxi hóa và tính khử nhưng tính oxi là tính chất chủ yếu.

D. Cacbon thể hiện tính oxi hóa và tính khử nhưng tính khử là tính chất chủ yếu.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.4

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.4 trang 22 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Lê Yến Nhi

  Hãy cho biết quy luật biến đổi tính kim loại, phi kim của các nguyên tố thuộc nhóm cacbon và giải thích.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Lê Bảo An

  1 Đốt cháy mgam cacbon cần 16,5 gam oxi thì thu được 22, 5 gam khí Cacbônic Tính m

  2 đốt cháy 3,2 g lưu huỳnh trong ko khía thu đc 6,4 g lưu huỳnh đioxit . Tính khối lượng của Ỗi đã phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA