RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 19.4 trang 27 SBT Hóa học 11

Bài tập 19.4 trang 27 SBT Hóa học 11

Silic đioxit phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. KOH, HCl, Mg

B. Na2CO3, HF, Mg

C. NaOH, HCl, Al

D. KOH, HF, O2

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.4

Silic đioxit phản ứng được với Na2CO3, HF, Mg

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.4 trang 27 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA