OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 3 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài tập 2 trang 3 Tập bản đồ Địa Lí 9

Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng nhất.

Dân tộc Việt phân bố chủ yếu ở: 

☐ Các đồng bằng và duyên hải.

☐ Các đồng bằng, trung du và duyên hải.

☐ Các đồng bằng và trung du. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Dân tộc Việt phân bố chủ yếu ở: 

☐ Các đồng bằng và duyên hải.

☒ Các đồng bằng, trung du và duyên hải.

☐ Các đồng bằng và trung du.

 

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 3 Tập bản đồ Địa Lí 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON