YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 8

Bài tập 2 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 8

Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy so sánh giá trị nông nghiệp và dịch vụ trong GDP của từng nước so với hai nước còn lại như thế nào (cao, thấp, trung bình)? Ghi kết quả này vào chỗ chấm (…) của bảng dưới đây:

  Giá trị nông nghiệp Giá trị dịch vụ
NHẬT BẢN

...................................

...................................

TRUNG QUỐC

...................................

...................................

LÀO

...................................

...................................

 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  Giá trị nông nghiệp Giá trị dịch vụ
NHẬT BẢN

Giá trị nông nghiệp thấp nhất trong 3 nước, chiếm 1,5% GDP.

Giá trị dịch vụ cao nhất trong 3 nước, chiếm 66,4% GDP.

TRUNG QUỐC

Giá trị nông nghiệp là 15%, chiếm vị trí trung bình trong 3 nước.

Giá trị dịch vụ cũng chiếm vị trí trung bình.

LÀO

Giá trị nông nghiệp cao nhất trong 3 nước, chiếm 53% GDP.

Giá trị dịch vụ thấp nhất trong 3 nước chiếm 24,3% GDP.

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 8 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA