RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  You should have persuaded him to change his mind.

  • A. 
   It was essential to persuade him to change his mind but you didn't.
  • B. 
   You persuaded him to change his mind but he didn't listen.
  • C. 
   You didn't persuade him to change because he didn't mind.
  • D. 
   It was diffucult to persuade him to change his mind. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10526

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA