RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI
 • Choose the sentence- a, b, c or d – which is closest in meaning to the printed one.

  Câu hỏi:

  Jane ran into her old friend downtown last week.

  • A. 
   Jane went downtown to meet her old friend.
  • B. 
   Jane had to drive her old friend downtown last week.
  • C. 
   Jane met her old friend downtown unexpectedly.
  • D. 
   Jane's car crashed into her friend's last week.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10524

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA