RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Ý nào dưới đây không có vai trò chủ yếu đối với sự duy trì ổn định pH máu?

  • A. 
   Hệ thống đệm máu
  • B. 
   Phổi hấp thu O2
  • C. 
   Phổi thải CO2
  • D. 
   Thận thải H+ và HCO3-

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phổi hấp thu O2 không có vai trò chủ yếu đối với sự duy trì ổn định pH máu.

  → Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 13482

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA