RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cân bằng nội môi là

  • A. 
   Duy trì sự cân bằng và ổn định của môi trường trong tế bào.
  • B. 
   Duy trì sự cân bằng và ổn định của môi trường trong mô.
  • C. 
   Duy trì sự cân bằng và ổn định của môi trường trong cơ thể.
  • D. 
   Duy trì sự cân bằng và ổn định của môi trường trong cơ quan.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cân bằng nội môi là duy trì sự cân bằng và ổn định của môi trường trong cơ thể.

  → Đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 13479

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA