RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Bộ phận tiếp nhận kích thích trong cơ chế duy trì cân bằng nội là

  • A. 
   Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm
  • B. 
   Trung ương thần kinh hoặc tuyến nội tiết
  • C. 
   Cơ quan sinh sản
  • D. 
   Các cơ quan dinh dưỡng như: Thận, gan, tim, mạch máu...

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bộ phận tiếp nhận kích thích trong cơ chế duy trì cân bằng nội là thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm.

  → Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 13485

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA