OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Vật liệu xây dựng có mấy loại nào sau đây?

  • A. 
   2
  • B. 
   3
  • C. 
   4
  • D. 
   5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  - Vật liệu xây dựng là tất cả các loại vật liệu dùng trong xây dựng nhà và các công trình khác.

  - Vật liệu xây dựng chủ yếu bao gồm có 2 loại: vật liệu có sẵn trong tự nhiên và vật liệu nhân tạo.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF