OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong nhiệt giai Ferenhai số khoảng được chia là bao nhiêu?

  • A. 
   100 khoảng
  • B. 
   180 khoảng
  • C. 
   212 khoảng
  • D. 
   106 khoảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong nhiệt giai Ferenhai được chia thành 180 khoảng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 5827

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi
 • Trong nhiệt giai Ferenhai số khoảng được chia là ?
 • Nhiệt kế y tế dùng để đo:
 • Nhiệt kế được cấu tạo dựa vào hiện tượng:
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
 • Nhiệt kế nào dưới đây có thể dùng để đo nhiệt độ băng phiến đang nóng chảy?
MGID
ON